IN CHẤT LƯỢNG CAO VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: 92 Tân Trung, Phường Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh
Điện thoại: (0239) 6 279 279  | Hotline: 0917 987 179 – Mr. Nghiêm
Email: iclchatinh@gmail.com – Website: www.inhatinh.com
STK: 0201 000 279 279 Ngân hàng VietcomBank Hà Tĩnh