Thiết kế – In ấn Biểu mẫu

Thiết kế In ấn Biểu mẫu

BIỂU MẪU GIẤY FORT
In phiếu xuất kho – phiếu xuất nhập khẩu
100 tờ/cuốn, Giấy: Fort 70gsm, In 1 màu đen – Không nền
4 loại: KT: 10.3 x 14.5 cm ; KT: 14 x 20 cm ; KT: 13.5 x 29.3 cm ; KT: 20.5 x 29.5 cm

BIỂU MẪU Khổ: 10.3 x 14.5 cm – 100 tờ/cuốn | Giấy: Fort 70gsm |  In 1 màu đen – Không nền
Số lượng (cuốn) Thành tiền Thời gian
20 480.000 4 ngày
30 600.000 4 ngày
40 750.000 4 ngày
50 900.000 5 ngày
100 1.100.000 6 ngày
BIỂU MẪU Khổ: 14 x 20 cm – 100 tờ/cuốn | Giấy: Fort 70gsm |  In 1 màu đen – Không nền
Số lượng (cuốn) Thành tiền Thời gian
10 400.000 4 ngày
20 600.000 4 ngày
30 750.000 4 ngày
40 900.000 5 ngày
50 1.000.000 6 ngày
BIỂU MẪU Khổ: 13.5 x 29.3 cm – 100 tờ/cuốn | Giấy: Fort 70gsm |  In 1 màu đen – Không nền
Số lượng (cuốn) Thành tiền Thời gian
10 480.000 4 ngày
20 700.000 4 ngày
30 900.000 4 ngày
40 1.000.000 5 ngày
50 1.300.000 6 ngày
BIỂU MẪU Khổ: 20.5 x 29.5 cm – 100 tờ/cuốn  | Giấy: Fort 70gsm |  In 1 màu đen – Không nền
Số lượng (cuốn) Thành tiền Thời gian
10 600.000 4 ngày
20 900.000 4 ngày
30 1.200.000 4 ngày
40 1.560.000 5 ngày
50 1.900.000 6 ngày
Lưu ý :
 • – Đóng số nhảy: + 1.000 đ/ 1 cuốn, thời gian thêm 1 ngày
 • – Chạy răng cưa: thời gian thêm 1 ngày
 • – Giá chưa bao gồm thiết kế mẫu
 • – Vui lòng thêm 10% VAT khi thanh toán
 • – Vui lòng liên hệ phòng kinh doanh : 19002238

BIỂU MẪU GIẤY CARBONLESS
In phiếu xuất kho – phiếu xuất nhập khẩu
50 bộ/cuốn, Giấy: Carbonless, Bìa trắng, dán keo gáy
5 loại kích thước: KT: 7.3 x 10.3 cm ; KT: 10.3 x 14.5 cm ; KT: 14 x 20 cm ; KT: 13.5 x 29.3 cm ; KT: 20.5 x 29.5 cm.

BIỂU MẪU – Khổ: 7.3 x 10.3 cm – 50 bộ/cuốn  |  Giấy: Carbonless  |  Bìa trắng, dán keo gáy
Màu in In 1 màu đen
Số lượng ( cuốn) 2 liên 3 liên Thời gian
50 650.000 800.000 4 ngày
100 1.100.000 1.300.000 5 ngày
200 1.700.000 1.900.000 6 ngày
300 2.100.000 2.700.000 6 ngày
400 2.600.000 3.200.000 6 ngày
500 2.900.000 3.600.000 6 ngày
BIỂU MẪU – Khổ: 10.3 x 14.5 cm – 50 bộ/cuốn  | Giấy: Carbonless   |  Bìa trắng, dán keo gáy
Màu in In 1 màu đen In màu, không nền
Số lượng 
( cuốn)
2 liên 3 liên 2 liên 3 liên Thời gian
20 500.000 600.000 800.000 900.000 4 ngày
30 600.000 900.000 990.000 1.200.000 4 ngày
40 900.000 1.000.000 1.200.000 1.800.000 4 ngày
50 1.100.000 1.200.000 1.400.000 2.000.000 4 ngày
100 1.600.000 1.800.000 2.500.000 3.200.000 5 ngày
BIỂU MẪU – Khổ: 14 x 20 cm – 50 bộ/cuốn | Giấy: Carbonless  |  Bìa trắng, dán keo gáy
Màu in In 1 màu đen In màu, không nền
Số lượng 
( cuốn)
2 liên 3 liên 2 liên 3 liên Thời gian
10 550.000 650.000 650.000 850.000 4 ngày
20 660.000 960.000 1.150.000 1.600.000 4 ngày
30 990.000 1.320.000 1.680.000 2.070.000 4 ngày
40 1.100.000 1.600.000 1.840.000 2.440.000 4 ngày
50 1.400.000 2.000.000 2.200.000 3.000.000 4 ngày
BIỂU MẪU – Khổ: 13.5 x 29.3 cm – 50 bộ/cuốn  |  Giấy: Carbonless |  Bìa trắng, dán keo gáy
Màu in In 1 màu đen In màu, không nền
Số lượng 
( cuốn)
2 liên 3 liên 2 liên 3 liên Thời gian
10 560.000 660.000 750.000 890.000 4 ngày
20 880.000 1.000.000 1.400.000 1.700.000 4 ngày
30 1.200.000 1.500.000 1.950.000 2.400.000 4 ngày
40 1.600.000 1.800.000 2.400.000 3.280.000 4 ngày
50 1.750.000 2.000.000 2.750.000 4.000.000 4 ngày
BIỂU MẪU – Khổ: 20.5 x 29.5 cm – 50 bộ/cuốn | Giấy: Carbonless |  Bìa trắng, dán keo gáy
Màu in In 1 màu đen In màu, không nền
Số lượng 
( cuốn)
2 liên 3 liên 2 liên 3 liên Thời gian
10 660.000 890.000 1.100.000 1.550.000 4 ngày
20 1.200.000 1.600.000 1.800.000 2.500.000 4 ngày
30 1.650.000 2.100.000 2.400.000 3.300.000 4 ngày
40 2.000.000 2.600.000 3.000.000 4.000.000 4 ngày
50 2.400.000 3.000.000 3.500.000 4.500.000 4 ngày

Lưu ý :

 • Đóng số nhảy: + 1.000 đ/ 1 cuốn, thời gian thêm 1 ngày
 • Chạy răng cưa: thời gian thêm 1 ngày
 • Giá chưa bao gồm thiết kế mẫu
 • Vui lòng thêm 10% VAT khi thanh toán 
 • Vui lòng liên hệ phòng kinh doanh : 19002238

  LIÊN HỆ THIẾT KẾ IN ẤN BIỂU MẪU

  IN HÀ TĨNH

  • Đặt hàng: 19002238
  • Email:iclchatinh@gmail.com
  • Văn phòng: 92 Tân Trung, Thành phố Hà Tĩnh
  • Trụ sở : 132 đường 79, P. Tân Quy, Quận 7, TP.HCM
Gọi