Thiết kế – In ấn Lịch treo tường

LỊCH TREO TƯỜNG – Mã số: 108
5 TỜ    |    Giấy: Couche 230 gsm   |   In 4 màu 1 mặt – Đóng Lò xo trắng
Số lượng31 x 31cm31 x 42cm31 x 64cmThời gian
1 cuốn230.000270.000370.0002 ngày
5 cuốn580.000660.000880.0003 ngày
10 cuốn750.000960.0001.390.0003 ngày
20 cuốn1.090.0001.460.0002.100.0003 ngày
30 cuốn1.460.0002.340.0002.910.0003 ngày
40 cuốn1.830.0002.520.0003.460.0003 ngày
50 cuốn2.200.0002.940.0003.960.0003 ngày
100 cuốn3.500.0004.400.0006.200.0004 ngày
150 cuốn4.600.0005.800.0007.900.0004 ngày
200 cuốn5.600.0006.800.0009.200.0004 ngày
LỊCH TREO TƯỜNG – Mã số: 108A
7 TỜ    |    Giấy: Couche 230 gsm   |   In 4 màu 1 mặt – Đóng Lò xo trắng
Số lượng31 x 31cm31 x 42cm31 x 64cmThời gian
1 cuốn280.000340.000470.0002 ngày
5 cuốn690.000800.0001.080.0003 ngày
10 cuốn1.420.0001.560.0001.890.0003 ngày
20 cuốn1.960.0002.190.0002.980.0003 ngày
30 cuốn2.610.0002.910.0003.600.0003 ngày
40 cuốn2.960.0003.140.0004.460.0003 ngày
50 cuốn3.600.0003.750.0005.680.0003 ngày
100 cuốn4.680.0005.490.0007.940.0004 ngày
150 cuốn6.400.0006.920.0009.820.0004 ngày
200 cuốn7.790.0008.400.00012.160.0004 ngày

LIÊN HỆ THIẾT KẾ – IN ẤN LỊCH TREO TƯỜNG

IN HÀ TĨNH

  • Đặt hàng: 19002238
  • Email:iclchatinh@gmail.com
  • Văn phòng: 92 Tân Trung, Thành phố Hà Tĩnh
  • Trụ sở : 132 đường 79, P. Tân Quy, Quận 7, TP.HCM