Thiết kế – In ấn Lịch treo tường

LỊCH TREO TƯỜNG – Mã số: 108
5 TỜ    |    Giấy: Couche 230 gsm   |   In 4 màu 1 mặt – Đóng Lò xo trắng
Số lượng 31 x 31cm 31 x 42cm 31 x 64cm Thời gian
1 cuốn 230.000 270.000 370.000 2 ngày
5 cuốn 580.000 660.000 880.000 3 ngày
10 cuốn 750.000 960.000 1.390.000 3 ngày
20 cuốn 1.090.000 1.460.000 2.100.000 3 ngày
30 cuốn 1.460.000 2.340.000 2.910.000 3 ngày
40 cuốn 1.830.000 2.520.000 3.460.000 3 ngày
50 cuốn 2.200.000 2.940.000 3.960.000 3 ngày
100 cuốn 3.500.000 4.400.000 6.200.000 4 ngày
150 cuốn 4.600.000 5.800.000 7.900.000 4 ngày
200 cuốn 5.600.000 6.800.000 9.200.000 4 ngày
LỊCH TREO TƯỜNG – Mã số: 108A
7 TỜ    |    Giấy: Couche 230 gsm   |   In 4 màu 1 mặt – Đóng Lò xo trắng
Số lượng 31 x 31cm 31 x 42cm 31 x 64cm Thời gian
1 cuốn 280.000 340.000 470.000 2 ngày
5 cuốn 690.000 800.000 1.080.000 3 ngày
10 cuốn 1.420.000 1.560.000 1.890.000 3 ngày
20 cuốn 1.960.000 2.190.000 2.980.000 3 ngày
30 cuốn 2.610.000 2.910.000 3.600.000 3 ngày
40 cuốn 2.960.000 3.140.000 4.460.000 3 ngày
50 cuốn 3.600.000 3.750.000 5.680.000 3 ngày
100 cuốn 4.680.000 5.490.000 7.940.000 4 ngày
150 cuốn 6.400.000 6.920.000 9.820.000 4 ngày
200 cuốn 7.790.000 8.400.000 12.160.000 4 ngày

LIÊN HỆ THIẾT KẾ – IN ẤN LỊCH TREO TƯỜNG

IN HÀ TĨNH

  • Đặt hàng: 19002238
  • Email:iclchatinh@gmail.com
  • Văn phòng: 92 Tân Trung, Thành phố Hà Tĩnh
  • Trụ sở : 132 đường 79, P. Tân Quy, Quận 7, TP.HCM
Gọi